Synchronizace hodin počítače

Pokud je počítač členem domény, jsou jeho hodiny pravděpodobně automaticky synchronizovány se síťovým časovým serverem. Jestliže počítač členem domény není, můžete jeho hodiny synchronizovat s časovým serverem v Internetu.

Je-li synchronizace povolena, synchronizují se hodiny počítače s časovým serverem v Internetu jednou týdně. Pokud však nemáte nepřetržité připojení k síti Internet pomocí kabelového modemu nebo modemu DSL, nemusí být automatická synchronizace vždy provedena. V takovém případě můžete provést okamžitou synchronizaci klepnutím na tlačítko Aktualizovat na kartě Čas v Internetu na panelu Datum a čas v Ovládacích panelech. Tato karta je k dispozici pouze v případě, že počítač není členem domény.

Pokud se synchronizace času nezdaří

Po klepnutí na tlačítko Aktualizovat by měla synchronizace hodin proběhnout okamžitě. Pokud se synchronizace nezdaří, mohou být příčinou následující skutečnosti:

 Poznámky