nadpis věžní muzejíčko

grafika
logo český spolek Horologický
grafika3b
www.orloj.eu
grafika3b
počitadla
grafika3b
Valid XHTML 1.0 Transitional
grafika
grafika 7b


HOME


Novinky


Mapa


Kontakt


Vyhledávání


  

 

 

grafika

Český spolek horologický,  IČO: 26573008

vznikl z původního občanského sdružení Virtuílní muzeum hodin o.s., které bylo  dne 9.1.2009 zapsáno na MVČR. Po změně OZ bylo převedeno na spolek. Na členské schůzi 5.6.2015 byla mimo jiné schválena změna názvu, stanovy a nový výbor spolku.  Usnesením Krajského soudu v Č.B. ze dne 12.2.2016 bylo rozhodnuto o zápisu změny do spolkového rejstříku. ( L4908/RD10/KSCB  Fj 4845/2016/KSCB )  Zapsáno 5.3.2016.

Adresa spolku: Soběslav, nábřeží Otakara Ostrčila 273/III

Výbor spolku:

Ze stanov vyjímáme:

Účelem spolku je prezentovat a popularizovat technickou i uměleckou stránku vývoje hodin od prvních konstrukcí po současnost. Pro propagaci zájmu o tuto oblast kulturního dědictví využít zejména možnosti Internetu. Propagovat a popularizovat tvůrčí činnost v této oblasti včetně malých či amatérských výrobců hodin na jedné straně a uměleckých tvůrců na straně druhé. Spolek bude dosahovat tohoto účelu vyvíjením činnosti v těchto oblastech: 

  1. příprava, tvorba a zajištění provozu webového serveru orloj.eu, 
  2. příprava, tvorba a zajištění provozu webového serveru virtuální muzeum hodin, 
  3. badatelská činnost týkající se Pražského orloje a vývoje hodin v českých zemích, 
  4. pořádání pravidelných setkání členů spolku,
  5. pořádání domácích i zahraničních zájezdů za horologickými zajímavostmi,
  6. pořádání výstav s horologickou tématikou, 
  7. vydávání publikací mající vztah k činnosti spolku. 

Telefon: 603 502 735, email: info (kyselá ryba) orloj . eu