sluneční hodiny umístěné na jižní stěně Hospodářského dvora pražského Klementina vyzdobené dětmi vypouštějícími mýdlové bubliny, další děti z dolních rohů do bublin foukají, uprostřed stojí přesýpací hodiny na lebce s hnáty - my jsme ty děti, které se bez užitku pachtějí za bublinami tohoto světa a zapomínáme na pomíjivost pozemského života, i když jsme varováni skrze hodiny před jeho krácením s každou uplynulou hodinou