Virtuální muzeum hodin

Sluneční hodiny

 

Odkazy na stránky o slunečních hodinách


Ovšem nejenom historie má co říci k slunečním hodinám

Objevují se i konstrukce slunečních hodin pojeté značně netradičně.  Hodiny využívající polarizace světla popisujeme samostatně. 

Rovněž digitální zobrazení není slunečním hodinám cizí. Také slunečním digitálkám několika konstrukcí jsme věnovali samostatnou stránku.


Kuriozita na závěr

Díky laskavosti pana Vlasty Fillera, autora webu vlastafiller.sweb.cz,  můžeme stránku zakončit funkční ukázkou slunečních hodin z jižní stěny Hospodářského dvora pražského Klementina. Program v JavaScriptu (!!!) převzat jen s drobným zásahem. Většina z nás sedá k počítači spíše v noci. Aby jste o zobrazení nepřišli, ukazují proto hodiny  i "v noci" tedy v době od 18 do 6 hodin s 12 hodinovým posunem.  Výpočet pravého slunečního času je prováděn pro Prahu. 

 Přejeme autorovi, aby i nad jeho poutí slunce stále svítilo. 

 

 


 přímá adresa stránky je:
 
Telefon: 603 502 735
email:  kurator (kyselá ryba) muzeumhodin . info