Virtuální muzeum hodin

Počítačový vibrograf 

   

Pro měření a nastavení přesnosti kroku se většinou používá vibrograf v ceně několik desítek tisíc  korun. Sběratel naštěstí může sáhnout k daleko levnějšímu řešení, a to k počítačovému programu Windows Timing Machine. 

Program umožňuje nahrát zvuk kroku hodin, zobrazit ho, změřit,  přepočítat a stanovit  rozdíl proti požadovanému normálu. Zadávané a vypočtené hodnoty jsou vidět na následujícím snímku obrazovky. Program vyhodnotil z pouhých sedmi "tiků" kyvadla lehké předbíhání hodin (rychlejší o 18 sekund za den) a doporučuje prodloužení kyvadla o 0.229 mm.

Podrobnosti o programu  najdete na domovských stránkách autora , kterým je pan Greg Saville. Program je napsán v jazyku Visual Basic, uvádí se, že pracuje pod Windows 3.X, W95 a vyžaduje zvukovou kartu kompatibilní s kartou Soundblaster. (I pod WXP jsem ho spustil.)  Na stránkách je ke stažení trial a demo verze. Plná verze stojí 30 dolarů. 

Pro rychlé seřízení kroku by program mohl být opravdu velmi dobrý pomocník.  Na stránkách serveru chronomag se ve fóru diskutovalo o použitelnosti programu,  včetně užití netradičních mikrofonů. Velké nadšení ale nezavládlo. Tak také uděláme nějaké pokusy a uvidí se. ... 

 

 

 přímá adresa stránky je:
 
Telefon: 603 502 735
email:  kurator (kyselá ryba) muzeumhodin . info