nadpis

grafika
logo Věžní muzejíčko Soběslav
grafika3b
logo Virtuálního muzea hodin
grafika3b www.orloj.eu
grafika3b logo Zvonařství Votruba
grafika3b grafika3bgrafika3bgrafika3bgrafika3b grafika3bgrafika3bgrafika3bgrafika3b
grafika 7b


HOME


Novinky


Mapa


Kontakt


Vyhledávání
počitadla

Valid XHTML 1.0 Transitional

Sdružení - Virtuální muzeum hodin o.s.

Dne 9.1.2009 bylo zapsáno na MVČR naše sdružení tímto zápisem.

Tím byla po třech letech zakončena etapa neformální existence v podobě Shluku přátel kuriózních hodin a konečně nastala doba, kdy můžeme "psát zápisy z valných hromad a výborových sezení". Již na první valné hromadě jsme konstatovali,  že účastníci jsou řádně sešlí a snášení schopní. 

Připomeňme si, že Shluk přátel kuriózních hodin byla neoficiální organizace, která jako tři sudičky stála ve dvou zástupech u zrodu tohoto serveru. Shluk byl jakýmsi tahounem naší činnosti. (Viz obrázek). Za jeho čelního postavení bylo učiněno několik epochálních vynálezů. Jmenujme alespoň římské digitálky.

Sdružení bylo založeno také proto aby se k nám  oficiální místa již neobracela svými oficiálními zády. 

Schváleny byly stanovy kde v čl. II Cíle činnosti se uvádí

Cílem sdružení je prezentovat a popularizovat technickou i uměleckou stránku vývoje hodin od prvních konstrukcí po současnost. Pro propagaci zájmu o tuto oblast kulturního dědictví  využít  zejména možnosti Internetu  a jeho multimediálních vlastností. Propagovat a popularizovat tvůrčí činnost v této oblasti včetně malých či amatérských výrobců hodin na jedné straně a uměleckých tvůrců  na straně druhé. Dalším cílem sdružení je soustavně budovat databázi internetových odkazů na stránky s obdobným zaměřením a to v ČR i zahraničí."

 Na první valné byli přijati také noví členové v překvapivém počtu 1. Máte-li zájem "rozšířit řady", zašlete volně formulovanou  přihlášku na níže uvedený emajl. Napište co nejvíce o svých zájmech a představách spolupráce. Nezapomeňte se i zvážit aby vás bylo možno okamžitě zařadit mezi členy vážené. Jinak vás musíme vážit na výborové schůzi a na to, i přes proklamované decimálky, nemáme vhodné prostředky. (Poznámka: Některé členky  protestovaly proti termínu  "rozšířit řady". Řady budeme nadále raději prodlužovat. ) příchod 2. věžního stroje

Bylo zaujato zásadní stanovisko k členům korespondentům.  Bylo konstatováno, že nejde o řádné členy a bylo jim proto odebráno právo platit členské příspěvky. Dary poskytovat mohou.  Tím, kupodivu, vzrostl jejich počet, ba rozšířil se i za hranice. Jen houšť. 

Příchodem nových členů se i rozšířila šíře našich zájmů. Začalo vznikat Věžní muzejíčko -zejména  hodinářská a zvonařská expozice ve věži kostela Petra a Pavla v Soběslavi. Aby mohla být expozice považovaný za expozici věžních strojů, musel přijít první věžní exponát. Na historické fotografii vlevo jsou vidět věrozvěsti či spíše samozvaní restaurátoři přinášející první restaurovaný stroj z Děčína. Od té doby se mnohé změnilo a počet věžních strojů přesáhl již první desítku.

To je pro začátek vše
předseda sdružení


Telefon: 603 502 735, email: info (kyselá; ryba) orloj . eu