Virtuální muzeum hodin

Astronomický orloj pana Planičky

   

Pídě se po kuriozitách, nemůžeme vynechat kontroverzní orloje pana Planičky. Jde o kuriózní  hodiny zejména z hlediska historie jejich vzniku. Dobová pohledniceTechnické řešení již takové nadšení nepřinášelo.  

Citujme z knihy pana Martínka - Dějiny čs. hodinářského průmyslu:

"František Planička, krejčí ze Slatinek u Prostějiva,  pojal záměr sestrojit salónní kalendářní hodiny na způsob orloje a to v době, kdy si ve vězení na Borech u Plzně odpykával trest za zabití manželky. ... První prototyp orloje dokončil ještě ve vězení v roce 1918 a byl za toto mimořádné dílo amnestován. Na svobodě zhotovil druhý, dokonalejší prototyp. .."

Planičkovi se později podařilo získat společníka a financiéra, kralupského lékárníka Ph. Mg, Jaroslava Pacovského, založit firmu a v roce 1921 zahájit bohužel nepříliš úspěšnou výrobu. 

Dověděli jsme se, že v současné době jeden exemplář orloje v horším stavu vlastní Městské muzeum v Ústí nad Orlicí. S nadějí sledujeme, že se možná schyluje k jeho restaurování. Než tedy budete mít možnost  orloj zhlédnout v plné kráse, začtěte se do autorovy výpovědi.  Zda autorovo nadšení převyšovalo jeho schopnosti, posoudíte sami. 

 

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

 přímá adresa stránky je:
 
Telefon: 603 502 735
email:  kurator (kyselá ryba) muzeumhodin . info