Krok Grahamův /Sladkovský. str.134/

- Kotva krátkoramenná přes 6,5 – 8,5 zubů /str.137/
- - Vsunuté paletky z kalené oceli
- - Střed kotvy v průsečíku tečen v bodu dotyku stupního kola s cca 30 zuby

Definuje vzdálenost záběru:
(posadí-li se střed níže – zůstává vycházející paletka trčet na zubu, jakoby se kotva rozšířila)
(posadí-li se střed výše - zůstává vcházející paletka trčet na zubu, jakoby se kotva zůžila)