PETRONIUS Arbiter (?-AD 66), Římský spisovatel, výstřední nadaný literát. Jeho úplné jméno GAIUS (nebo Titus) PETRONIUS Niger.
Byl zván "arbiter ELEGANTIAE" ("soudit o eleganci") římským historikem Tacitem, pro jeho smysl pro přepych a eleganci. PETRONIUS plánoval mnoho zábav na Nerově dvoře.
PETRONIUS také plnil úkol jako prokonzul BITHYNIA, a později konzula. Jeho vliv na Nera vzbudil žárlivost politika OFONIUS TIGELLINUS, dalšího Nerova oblíbence, který přinesl klamné obvinění proti jemu; toto vzbudilo Nerův hněv, a PETRONIUS, uvědomil si že jeho smrt byla nevyhnutelná, spáchal sebevraždu v CUMAE. Před jeho smrtí prý napsal a odeslal Nerovi papír obsahující výčet tyranových neřestí.