Josef Hájek: Mazání hodinových strojů

 

1.  Všeobecné otázky mazání v hodinářství.........................................................9

2.  Technické podmínky hodinových olejů.........................................................13

Dobrá mazací schopnost..............................................................................13

Soudržnost v kapce......................................................................................14

Minimální odpařivost.....................................................................................15

Chemická stálost...........................................................................................17

Chemická indiferentnost.................................................................................17

Závislost viskozity na teplotě.........................................................................18

3. Druhy používaných maziv..............................................................................19

Živočišné oleje..............................................................................................19

Minerální oleje................................................................................................22

Syntetická maziva..........................................................................................23

Syntetická maziva na bázi tri křesy Ifosfátu...................................................24

Syntetická maziva na bázi esterů..................................................................24

Syntetická maziva na bázi éterů a éteralkoholů..............................................25

Syntetická maziva na bázi silikonů................................................................26

Konzistentní maziva (mazací tuky)...................................................................27

Pevná maziva................................................................................................28

Koloidní grafit............................................................................................28

Sirník molybdeničitý....................................................................................28

4. Hodinové oleje smíšené.................................................................................29

Olejové složky...............................................................................................29

5.  Stabilizace hodinových olejů chemickou cestou.............................................31

6.  Stabilizace hodinových olejů fyzikální cestou.................................................33

7.  Epilamizace.................................................................................................34

8.  Přehled výroby hodinových maziv................................................................37

9.  Oleje VEB Arzneimittelwerk-Werk D, Drážďany..........................................39

 10. Čištění hodinových součástí.......................................................................42

Mechanické čištění.................................................................................... 42

Čištění vyvářením...................................................................................... 43

Čištění vypíráním........................................................................................ 44

Čištění v benzínu........................................................................................ 45

Čisticí stroje.............................................................................................. 45

Čištění éterem a lihem................................................................................ 49

Čištění petrolejem....................................................................................... 49

Čištění před použitím syntetických maziv......................................................50

Čištění ultrazvukem.................................................................................... 50

Podstata ultrazvukového čištění................................................................ 50

Ultrazvuková metoda AFIF........................................................................51

11. Okolnosti mající vliv na mazání hodinových strojů........................................52

Kapilární účinky...........................................................................................52

Velikost kapky na mazacím místě..................................................................54

Vhodné tvary mazaných součástí     ............................................................55

Tvary ložisek..............................................................................................53

čepy..........................................................................................................61

Části kroků................................................................................................54

Další části hodinových strojů.................................................................... 65

Dvojice materiálů.........................................................................................66

Vliv opotřebení pracovních ploch..................................................................66

Vysoké plošné tlaky.................................................................................... 67

12.  Způsoby mazání hodinových strojů.............................................................70

Mazání tažných per.......................................................................................71

Mazání natahovacích mechanismů................................................................ 74

Mazání mechanismů na řízení ruček.............................................................. 74

Mazání čepů a ložisek................................................................................. 75

Záběry........................................................................................................77

Mazání částí kroků...................................................................................... 78

Mazání dalších součástí hodinových strojů................................................... 81

13.  Mazací pomůcky........................................................................................82

Olejničky .................................................................................................... 82

Mazáčky...................................................................................................... 84

Mazací poloautomat ve výrobě budíků........................................................... 86

14. Ošetřování hodinových maziv........................................................................88