OBSAH

DÍL I. ZÁKLADY JEMNÉ MECHANIKY

Úvod 9

I. Materiál 12

Kovy 16
Materiály nekovové 23
Různé materiály 29

II. Konstrukční prvky 31

Spojovací methody 31
Nýtování 31
Spojení přehybem 33
Spojení nalisováním 34
Spojení zalitím 34
Sváření 34
Spájení 35
Spojování skla a kovů 36
Lepení, tmelení 37
Klíny a kolíky 39
Závlačky 39
Upevňovací šrouby a matky 39
Spojení šrouby 44
Závitová spojení (šroubení) 47
Bajonetové spojení 49
Šrouby dorazné, regulační, kontaktní 49
Šrouby mikrometrické 50
Zařízení svěrací 54
Přímá vedení 56
Paralelní vedení 63
Přímá vedení přibližná 64
Otočná uložení 66
Uložení čípková 68
Uložení hrotová 72
Valivá ložiska 76
Různá užití lož. kuliček 82
Kulové klouby 83
Otočná uložení úhloměrných strojů 84
Letmá uložení kuželová 84
Letmá uložení cylindrická 87
Přesná uložení horizontální 88
Otočná uložení plochá 89
Britova uložení 91
Ozubená kola 95
Mechanismy západkové 98
Zařízení indexovací, zajišť. 101
Převody třecí 102
Mechanismy integrační 104
Váčky a drážkové kotouče 110
Zarážky a hodinové kroky 112
Regulátory otáčivé rychlosti 115
Zařízení tlumicí 117
Zařízení rektifikační 119
Ustanovky 123
Pružiny 127
Hodinové pružiny 128
Měřicí pružiny 131
Tlakoměmé pružiny 134
Pružné vlásky a vlákna 136
Pružinové klouby 137
Namáhání pružin 139
Bimetalické pásky 140
Kompensace 141
Optické pomůcky 144
Rovinné zrcadlo 145
Hranoly 146
Čočky 149
Dalekohled 151
Kolimátor 154
Mikroskop 155
Stanovení svislé a vodorovné polohy 156
Olovnice 157
Libela 158
Dělení 163
Dělicí stroje 166
Délkové stroje dělicí 166
Dělicí stroje kruhové 170
Odečítací prostředky 173
Zvětšování malých pohybů 178
Methody zapisovací čili registrační 182

DÍL II. HODINÁŘSKÁ TECHNIKA

I. O času a jeho určování 187

Zjišťování času 189
časová služba 190

II. Od prvních počátků k Huygensovi 191

Vodní hodiny 192
Hodiny kolečkové 193
Hodiny Huygensovy 197

III. Úvod k theorii 200

Použití matematiky 201
Užívané značky 202
Momenty setrvačnosti 203
Setrvačné síly 204
Několik číselných příkladů 205
Důležité číselné hodnoty 207

IV. O mechanických kmitech 208

Pohyb harmonický 211
Doba kyvu 213
Frekvence 214
Harmonický pohyb kruhový 215
Energie oscilátoru 216
Kmity tlumené 216
Vliv viskosního tření 217
Vliv konst. tření 218
Skutečné poměry 219
Vliv krátkodobého impulsu a odporu 219
Příklady mechan. oscilátorů 221

V. Theorie kyvadla 223

Kyvadlo fysické 224
Vliv malých změn délky 226
Vliv rozdělení hmoty v kyvadle 226
Reversní kyvadlo 227
Minimální kyvadlo 228
Vliv amplitudy 229
Náhradní kyvadlo 230
Vliv přidaného závaží 231
Ovlivněné kyvadlo 233
Jak velkou práci spotřebuje kyvadlo 234
Kyvadlo, jako absorpční regulátor 237
Vnější rušivé vlivy 237
Vliv změn teploty...... 239
Vliv tlaku vzduchu...... 240

VI. Konstrukce kyvadla..... 242

Výpočet kyvadla....... 242
Kyvadlová tyč a čočka .... 244
Závěs kyvadla........ 245
Pružinový závěs....... 246
Kompensace kyvadla teplotní 249
Kompensace roštové a pákové 250
Rtuťová kompensace..... 251
Kyvadlo invarové...... 253
Kyvadlo křemenné...... 254
Výpočet kompensace..... 255
Oprava barometrické chyby 255
Přídavná závážíčka ..... 256

VII. Setrvačka......... 257

Vlásek 259
Výpočet setrvačky...... 261
Rušivé vlivy........ 261
Teplotní kompensace..... 262
Starší teplotní kompensace 263
Dnešní kompensační setrvačky 264
Druhotné kompensace .... 266
Setrvačka Guillaumeova 267
Vlásky elinvarové...... 267

VIII. Kroky pro kyvadlové hodiny 269

Krok Galileův........270
Krok kotvový........ 271
Krok Grahamův....... 273
Kroky kolíčkové....... 276
Krok Brocotův....... 278
Vidlice........... 278
Jiné kroky klidové...... 281
Kroky zarážkové ....... 282
Zarážkové kroky nepřímo působící 284
Kroky diferenciální...... 285
Krok Leroy......... 288
Krok Grangerův a Strasserův 290
Krok Rieflerův ....... 292
Kuriosní kroky . . . . . . . 294

IX. Kroky pro setrvačku .... 295

Krok válcový (cylindrový) 296
Krok duplexní (dvoukolý) 298
Kroky chronometrové (zarážkové) 299
Kroky s konstantní silou 303
Volný krok kotvový..... 304
Některé zajímavé kroky . . . 310

X. 0 převodech a pohonu hodin 312

Pohon závažím....... 312
Natahování věžních hodin . . . 313
Remontoir......... 315
Elektrický remontoir......317
Poháněči pružiny ......318
Vlastnosti hnacích pružin . . . 319
Stavítka..........321
Šnek............322
Ozubená kola........323
čepy a ložiska........323
Účinnost ozubených soukolí . . 325

XI. Mechanické hodiny..... 325

Námořní chronometry .... 329
Kapesní hodinky....... 332
Jiné přenosné hodiny..... 336

XII. Elektrické hodiny..... 336

První elektrické hodiny .... 336
Systémy s kyvadlovým Kontaktem 337
Hippův kontakt....... 341
Hodiny Ato a Favre-Bulle 343
Elektrický impuls konstantní 345
Elektrický impuls diferenciální 347

XIII. Elektrický přenos času 348

Sympathetická vazba.....349
Synchronisace periodickou opravou 350
Minutová počítadla......351
Nepolarisovaná počítadla . . . 352
Polarisovaná počítadla .... 353
Elektrisované věžní hodiny . . 355

XIV. Přesnost hodin......356

Jak se posuzuje přesnost hodin 357
Výkony hodin........360
Jak se zjišťuje chod hodin . . . 363

XV. Přesné hodiny astronomů 364

Volné kyvadlo........366
Volné kyvadlo O'Learyho . . . 367
Hodiny Shorttovy......368
Volné kyvadlo Tomlinsonovo. . 371
Vysokofrekvenční oscilátory . . 373
Ladička...........373
Kmitající tyč........374
Křemenné hodiny......375
Hranice přesnosti......378

XVI. Měření časových intervalů 379

Stopky 379
„Chronografy" 381
Chronograf 383
Sekundové kontakty v hodinách 384
Různé aparatury 386

XVII. Otázky isochronismu 387

Vliv kroku na kyvadlo 389
Isochronismus hodin setrvačníkových 390
Regláž ........... 395

Literatura ........... 397
Rejstřík ........... 398