Virtuální muzeum hodin

"Orloj" v Kryštofově Údolí

   

 V Kryštofově Údolí vznikl ze staré trafostanice nový orloj.  

Sice to není orloj v plném slova smyslu. "Orloj [lat. horologium], veřejné monumentální hodiny umístěné většinou na věžích radnice nebo uvnitř katedrál, udávající též astronomický čas a další důležité údaje; obvykle s bohatou uměleckou výzdobou."  Není to astronomický model oblohy, ale jsou to jistě velmi zajímavé hodiny s figurální výzdobou a složitou mechanikou, takže si označení orloj zaslouží. Podíváte-li se na obrázky staré trafostanice, podobu orloje již začnete tušit. 

Od nápadu k realizaci

Unikátní hodiny ozdobí 21 soch z lipového dřeva o výšce od 65 do 70 centimetrů, jejichž autorem je známý liberecký výtvarník Václav Plechatý. Pohyblivých bude 19 z nich, další dvě - svatá Barbora a svatý Kryštof - budou statické. Hotovo je 12 apoštolů, oba svatí a také ponocný s pejskem. Orloj ještě doplní selský dvůr se sedlákem napájejícím kravku a selka krmící slepici a husu.  Na figury přispěli patroni, mezi nimiž jsou známá jména jako Jiřina Bohdalová, Marcela Augustová, Martin Dejdar, Jiří Lábus nebo liberecký primátor Jiří Kittner a místní podniky.

Veškerý pohyb bude ovládat složitá mechanika, jejímž autorem je liberecký  Jiří Otmar. Mechaniku bude řídit veskrze moderní elektronický hodinový stroj. Ten je  na věži už od konce června.

Budoucí orloj už také zdobí některé kovové prvky, které vytvořil umělecký kovář Jan Nikendey. Zámečnickou práci zajistil František Budák z nedalekého Machnína,

Na myšlenku přišel a nápad také realizuje pan Martin ChaloupkaNápadu upřímně fandíme a realizaci obdivujeme.  

Zpracováno dle ČTK a vlastních fotografií. 


Nevydrželi jsme to a vyrazili se podívat. Vyfotili jsme si aktuální stav (červenec 2007),  zhlédli některé apoštoly (ti zatím čekají na výstavě betlémů v místním hostinci). Nebyli jsme sami. Po televizní reportáži si vznikající orloj přijelo prohlédnout více nedočkavců. Již teď se těšíme na dokončení díla.


20. září 2008  se konalo slavnostní zahájení provozu orloje.


Kromě uvedené fotografie si můžete  stáhnout část televizní reportáže ze serveru BonusTV
V reportáži je alespoň letmo ukázána i mechanika orloje. 

(Čas : 2,13 min. Velikost : 6,48 MB Broadband : 384 Kbps VBR 560x420 pixel, mono P 230)


V roce 2008 také vznikl samostatný web tohoto orloje. Další informace tedy hledejte zejména tam - www.orloj-betlemy-chaloupka.cz

 


 přímá adresa stránky je:
 
Telefon: 603 502 735
email:  kurator (kyselá ryba) muzeumhodin . info