Virtuální muzeum hodin

METRONOM

 

 

Základní informace převzaty z encyklopedie wikipedie a doplněny. 

metronom PRIM Metronom je mechanický, elektromechanický nebo elektronický přístroj, který rovnoměrné odklepává rytmus hudební skladby (nejčastěji tak, že každý úder odpovídá jedné čtvrťové notě). Tempo metronomu se nastavuje v úderech za minutu a označuje jako „M.M.“ (Mälzelův metronom), případně jen číslem a čtvrťovou notou, nebo v anglické literatuře jako BPM (beats per minute). Metronom bývá vybaven ještě zařízením, například zvonkem, který zdůrazní každý druhý, třetí, čtvrtý nebo šestý úder jako „těžkou dobu“, počátek každého taktu. (Na obrázku metronom PRIM.)

Původní mechanický metronom zkonstruoval na podnět L. van Beethovena v roce 1816 vídeňský mechanik Jan Nepomuk Mälzel. Je to jednoduchý hodinový stroj s pružinou a "reverzním" kyvadlem, jehož dobu kyvu lze v širokých mezích měnit posouváním závaží. Na stupnici metronomu lze nastavit tempo od 40 do 210 úderů za minutu. 

Tikání u hodin je průvodní spíše vedlejší jev dokazující, že hodiny jdou. U metronomu je zvuk hlavní činností. Proto je krok zcela jinak konstruhovaný. Hřídel  kyvadla s kotvou je ve směru tečny ke krokovému kola. Náraz zubu na paletu hotvy způsobí posun hřídele v ložiskách a jeho úder na čelní regulační šroub rezonanční desky.  Vhodný tvar skříně ještě zvuk zesílí. 

 


Roku 1991 byl v Praze na Letné, v místě bývalého pomníku J. V. Stalina, instalován nápadný pohyblivý umělecký objekt („mobil“), který jeho autor Vratislav Novák nazval „Stroj času“. Protože skutečně velmi připomíná Mälzelův metronom s reverzním kyvadlem, ujalo se pro něj označení „Metronom“, ačkoli mechanická konstrukce je úplně jiná.


Počítačové aplikace a chytré krabičky. 

Ačkoliv jsou stále k dispozici klasické mechanické metronomy, doba spěje k digitalizaci. Navíc elektronika přináší nové možnosti. Nové rytmy, ladičku, ... Dnes často tikají do ucha třeba bubeníka v kapele při vystoupení.  

 Modelování činnosti metronomu na počítači je ještě jednodušší než modelování dodin.  K dispozici jsou freeware programy jako například program Metronom dostupný v našem dowlnoadu, tak OnLine aplikace na webu jako například www.metronomeonline.com

Na druhé straně počtačové zpracování umožňuje i nácvik složitějších rytmů. Existule například "metronom" pro nácvik flamengového rytmu. Mě by sice asi stejně nepomohl, ale mnohým ano. Více na www.flamenco.cz  Jiný případ je bubenický metronom v tomto případě realizovaný jako chytrá krabička.

Jiné  porgramy

Možná že k tomuto tématu řekl několik slov i Jára Cimrman. Alespoň zde se o tom píše. Nicméně ačkoliv tato informace je ze stránek ASOCIACE pro obrodu Járy Cimrmana, může se jednat o rukopis zelenohorský či zlínský. 


 přímá adresa stránky je:
 
Telefon: 603 502 735
email:  kurator (kyselá ryba) muzeumhodin . info