Virtuální muzeum hodin

Vítejte na stránkách virtuálního muzea 

   

Virtuální muzeum hodin vzniklo z obdivu k hodinám. Tento obdiv s námi sdílí více lidí. Volné seskupení hodinářských fandů postupně přerostlo do občanského sdružení Virtuální muzeum hodin o.s. To se stalo východiskem pro cestu, která má nyní tři směry. 

Prvním je původní tvorba webu Virtuálního muzea hodin. Nejde o muzeum hodin pouze z dávné  historie, ale o muzeum různorodých historických i současných  hodinových konstrukcí. Nemůžeme bohužel obsáhnout celou šíři problematiky, proto zde najdete stránky zaměřené zejména na oblasti, které jsou dosud méně popularizované. Rovněž zde najdete množstvé odkazů na stránky s podobnou problematikou. 

Druhý směr vede k Pražskému orloji a má podobu rozsáhlého autorského webu. Zachycuje problematiku  orloje z netradičních úhlů pohledu  a často přináší nové informace, které dosud nebyly nikde publikovány. Informace získané vlastním výzkumem. Celý web je také založen na unikátních fotografiích pana Marušáka. 

Třetí směr nás zavedl na věž v Soběslavi, kde se sdružení významně podílelo na nalezení a restaurování unikátního stroje věžních hodin s rámem možná z 15. století. Stroj  se stal základem pro vznik hodinářské expozice Věžního muzejíčka

To, že muzejíčko vzniklo ve věži, přineslo s sebou další zajímavost. K věži kromě hodin vždy patřily i zvony. Součástí expozice je  proto ukázka zvonařské technologie. Další cesta. po které se můžete vydat, je cesta za zvony, stačí kliknout na obrázek zvonu s iniciálami myslkovického zvonaře Michala Votruby.

Pokud se nám podařilo vzbudit váš zájem, můžete se vydat na některou z nabízených cest a  získat podrobnější informace.

Virtuální muzeum        Orloj(e)       Věžní muzejíčko      Zvony

 
Telefon: 603 502 735
email:  kurator (kyselá ryba) muzeumhodin . info