nadpis VMH

grafika
logo český spolek Horologický
grafika3b
www.orloj.eu
grafika3b
počitadla
grafika3b
Valid XHTML 1.0 Transitional
grafika
grafika 7b


HOME


Novinky


Mapa


Kontakt


Vyhledávání


  

 

 

grafika

Hodiny s impulzem do oscilátoru

Druhou skupinou mechanických elektrifikovaných hodin jsou hodiny s impulzem dodávaným do oscilátoru. Může se jednat o kyvadlové hodiny, například hodiny ATO nebo hodiny Bulle. Elektromagnetický popud může být dodáván i do setrvačky, jako v dále uvedených  hodinách Elchron Polná. Výhodou elektromechanického řešení je to, že imulz je dodáván ve stejném ukamžiku, kdy oscilátor postrkuje hodinový stroj. Kompenzuje se tak účinek zrychlení kyvu postrkem a zbrždění kyvu vlivem odporu stroje. U klasických mechanických strojů jsou tyto úhlové výseče rozdílné a dochází tak k střídavému urychlování a zpožďování oscilátoru. Elektromagnetický pohon oscilátoru má tak z principu větší přesnost chodu. 

V konstrukci elektromagnetických hodin můžeme zavést ještě jedno dělení, a to dělení podle způsobu spínání elektrického proudu. Hodiny postupně přecházely od poněkud nespolehlivého mechanického spínání (opalování kontaktů, nestejná doba sepnutí, ...) ke spínání elektronickému. Mechanické strojky s elektronickým spínáním jsou uvedeny v závěrečné galerii.  Samostatnou kapitolou je snaha technickým fíglem zvětšit sílu na spínací kontakty, a tak odstranit jejich nevýhody. Nejpovedenějším řešením je Hippův kontakt. V animaci ho vidíte zde.


Kyvadlovým elektricky postrkovaným hodinám se budeme věnovat na samostatné stránce, zatím si můžete stáhnout katalog BULLE hodin z r 1925   (6.6 MB)

Hodiny ELCHRON Polná
   
  cca padesátá léta minulého století.

Hodiny s impulzem do setrvačky, mechanicky spínané, s jednostranným postrčením hodinového stroje.  

Datování hodin je poněkud nepřesné. Vychází ze štítku Elchron Polná, tedy ze jména družstva, které vzniklo jistě po roce 1947 po přesunutí výroby firmy  J Kulhavého z Prahy do Polné. Firma J. Kulhavý se dlouho před 2. světovou válkou zabývala hodinářskou výrobou. V 30. letech zakoupila patent od IBM na výrobu elektrických hodin, které v několika typech vyráběla.  Výroba byla po válce obnovena, a pak patrně převedena do Polné ??

 

Hodiny jdou na 4,5 voltovou baterii a jsou spínané přímo kontaktem na hřídeli setrvačky. Rovněž postrčení rohatky hodinového stroje provádí pružina na setrvačce v jednom směru. Při návratu setrvačkové pružiny je rohatka zastavena brzdící pružinou. Celý systém  působí velmi jednoduše a je i v současné době v chodu.  

Ruský budík SLAVA

Hodiny s impulzem do setrvačky, spínaní elektronicky, popud obousměrný. 

Detail tohoto "kroku" je zde uveden jako ukázka novějšího řešení. Nad i pod cívkou elekromagnenu kmitají vahadla setrvačky s permanentním magnetem a nemagnetickou protiváhou. Krokové kolo je střídavě postrkováno z obou stran. Elektronika je realizována obvodem s jedním tranzistorem. 

Po zvětšení obrázku možná překvapí provedení zvonku s klasickým "Vágnerovým kladívkem".


Telefon: 603 502 735, email: info (kyselá ryba) orloj . eu