Virtuální muzeum hodin

Úžasné animace - virtuální hodiny

   

 

Tytam jsou doby, kdy obrázek gif s minimálním počtem barev byl vrcholem animace na webu. V současné době aktivní technologie na umožňují práci s plnohodnotnou bitmapovou i vektorovou grafikou, umožňují poměrně jednoduché programování složitějších operací a výpočtů. Lepším způsobem dokáží pracovat se zvukem. To vše s podřízením se požadavkům na minimalizaci toku dat. Jsou tedy všechny předpokladu pro vytvoření virtuálních animovaných hodin. Pro poučení, pro potěchu oka. Jak snadno lze pochopit třeba funkce Hippova kontaktu, vidí-li ho člověk v činnosti.  Přesto tato animace pocházející ze serveru www.faszination.ch  je také jen gif.   

Na tomto webu jsou většinou odkazy na animace cizí. Většinou jsou v sekci elektrických hodin. Z naší dílny pochází webový Big Ben v technologii Flash. 

 Zde na ukázku animace v technologii Macromedia Schockwave ®.  Pro zhlédnutí musí být v prohlížeči instalován doplněk pro přehrávání.  Stažení probíhá automaticky ze serveru v průběhu cca 30 sec.

Wagner clock animation. Obrazem i zvukem

Anglický popis hodin C.T. Wagnera v odkazu. Český popis i podle vlastního exempláře v části elektrických hodin, tedy zde

This animation represents a clock made by C.-T. Wagner of Germany. The clock is driven by two weights, one for the going train, one for the contacts, rewound every minute of the exact height by an oscillating electro-magnet in "Z" shape. A more detailed description is available separately.


 přímá adresa stránky je:
 
Telefon: 603 502 735
email:  kurator (kyselá ryba) muzeumhodin . info